V petek 10.12.2021 smo storili pomemben korak naprej v smeri povezovanja z drugimi klubi. V duhu prijateljstva in čezmejnega sodelovanja smo podpisali listino o pobratenju z Lions klubom Portole iz Oprtalja na Hrvaškem.

Zavezali smo se, da bomo letno skupaj izvedli eno ali več dobrodelnih akcij. Listino sta v svečanem okolju prijazne istrske gostilne Parenzana v Bujah podpisala predsednik Lions kluba Izola – Isola Martin Feder in predsednik Lions kluba Portole Mladen Poropat.

Predstavniki klubov smo po slovesnem dogodku v sproščenem klepetu ugotovili, da imata kluba zelo veliko skupnega; oba kluba sta sestavljena iz članov, ki niso nujno iz kraja, kjer je klub registriran. Prav to prispeva k pestrosti in raznolikosti klubov. Prav tako sta oba kluba zelo dejavna in učinkovita na svojem dobrodelnem področju, k čemur prispeva tudi zelo tesna povezanost z lokalnim okoljem.

Skupne točke kluba bodo zagotovo prispevale k učinkovitim skupnim akcijam, prav tako druženju in prijateljstvu.

Pobratenje z z Lions klubom Portole iz Oprtalja na Hrvaškem
Tagged on: