Predsedstvo Lionistično leto 2023-2024

 • Predsednica: Tjaša Likar
 • 1. podpredsednica: Suzana Poropat Turk
 • 2. podpredsednik: /
 • Lanski predsednik: Nelson Šorgo
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

Milan Baškovič

Nataša Benčič

Dean Kocjančič

Komisija za sprejem novih članov

Elen Batista Štader

Diana Okretič

Branko Seljak


Komisija za humanitarno dejavnost

Igor Bordon

Marko Starman

Predsedstvo Lionistično leto 2022-2023

 • Predsednik: Nelson Šorgo
 • 1. podpredsednica: Tjaša Likar
 • 2. podpredsednica: Suzana Poropat Turk
 • Lanski predsednik: Martin Feder
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Predsedstvo Lionistično leto 2021-2022

 • Predsednik: Martin Feder
 • 1. podpredsednik: Nelson Šorgo
 • 2. podpredsednica: Tjaša Likar
 • Lanski predsednik: Milan Baškovič
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Nataša Benčič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Predsedstvo Lionistično leto 2020-2021

 • Predsednica: Milan Baškovič
 • 1. Podpredsednik: Martin Feder
 • 2. Podpredsednik: Nelson Šorgo
 • Lanski predsednik: Mirjana Knez
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Predsedstvo Lionistično leto 2019-2020

 • Predsednica: Mirjana Knez
 • 1. Podpredsednik: Milan Baškovič
 • 2. Podpredsednik: Martin Feder
 • Lanski predsednik: Elen Batista Štader
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Predsedstvo Lionistično leto 2018-2019

 • Predsednice: Elen Batista Štader
 • 1. Podpredsednik: Mirjana Knez
 • 2. Podpredsednik: Nina Jerebica
 • Lanski predsednik: Miran Hrovatin
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2017-2018 

 • Predsednik: Miran Hrovatin
 • 1. Podpredsednik: Elen Batista Štader
 • 2. Podpredsednik: Nina Jerebica
 • Lanski predsednik: Marko Starman
 • Tajnik: Špela Rožaj
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2016-2017 

Predsedstvo

 • Predsednik: Marko Starman
 • 1. Podpredsednik: Miran Hrovatin
 • 2. Podpredsednik: Elen Batista Štader
 • Lanski predsednik: Dean Kocjančič
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2015-2016 

Predsedstvo

 • Predsednik: Dean Kocjančič
 • 1. Podpredsednik: Marko Starman
 • 2. Podpredsednik: Miran Hrovatin
 • Lanski predsednik: Igor Bordon
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2014-2015

 • Predsednik: Igor Bordon
 • 1. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • 2. Podpredsednik: Marko Starman
 • Lanski predsednik: Nataša Benčič
 • Tajnik: Nina Jerebica
 • Blagajnik: Suzana Poropat Turk

Lionistično leto 2013-2014

 • Predsednica: Nataša Benčič
 • 1. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • 2. Podpredsednik: Igor Bordon
 • Lanski predsednik: Aleš Lipnik
 • Tajnik: Nina Jerebica
 • Blagajnik: Suzana Poropat Turk

Lionistično leto 2011-2012 in 2012-2013

 • Predsednik: Aleš Lipnik
 • 1. Podpredsednik: Nataša Benčič
 • 2. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • Tajnik: Igor Bordon
 • Blagajnik: Emina Hadžić