Predsedstvo Lionistično leto 2019-2020

 • Predsednica: Mirjana Knez
 • 1. Podpredsednik: Milan Baškovič
 • 2. Podpredsednik: Martin Feder
 • Lanski predsednik: Elen Batista Štader
 • Tajnik: Danuška Bobek
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Predsedstvo Lionistično leto 2018-2019

 • Predsednice: Elen Batista Štader
 • 1. Podpredsednik: Mirjana Knez
 • 2. Podpredsednik: Nina Jerebica
 • Lanski predsednik: Miran Hrovatin
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2017-2018 

 • Predsednik: Miran Hrovatin
 • 1. Podpredsednik: Elen Batista Štader
 • 2. Podpredsednik: Nina Jerebica
 • Lanski predsednik: Marko Starman
 • Tajnik: Špela Rožaj
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2016-2017 

Predsedstvo

 • Predsednik: Marko Starman
 • 1. Podpredsednik: Miran Hrovatin
 • 2. Podpredsednik: Elen Batista Štader
 • Lanski predsednik: Dean Kocjančič
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2015-2016 

Predsedstvo

 • Predsednik: Dean Kocjančič
 • 1. Podpredsednik: Marko Starman
 • 2. Podpredsednik: Miran Hrovatin
 • Lanski predsednik: Igor Bordon
 • Tajnik: Suzana France
 • Blagajnik: Dean Peršič

Nadzorni odbor in častno razsodišče

 • Milan Baškovič (vodi odbor)
 • Nina Jerebica
 • Nataša Benčič

Komisija za sprejem novih članov

 • Elen Batista Štader (vodi komisijo)
 • Diana Okretič
 • Branko Seljak

Komisija za humanitarno dejavnost

 • Igor Bordon (vodi komisijo)
 • Marko Starman
 • Majda Toškan (zunanji evalvator)

Lionistično leto 2014-2015

 • Predsednik: Igor Bordon
 • 1. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • 2. Podpredsednik: Marko Starman
 • Lanski predsednik: Nataša Benčič
 • Tajnik: Nina Jerebica
 • Blagajnik: Suzana Poropat Turk

Lionistično leto 2013-2014

 • Predsednica: Nataša Benčič
 • 1. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • 2. Podpredsednik: Igor Bordon
 • Lanski predsednik: Aleš Lipnik
 • Tajnik: Nina Jerebica
 • Blagajnik: Suzana Poropat Turk

Lionistično leto 2011-2012 in 2012-2013

 • Predsednik: Aleš Lipnik
 • 1. Podpredsednik: Nataša Benčič
 • 2. Podpredsednik: Dean Kocjančič
 • Tajnik: Igor Bordon
 • Blagajnik: Emina Hadžić