Koprska ulica 22 v Izoli je novi naslov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki sicer že od leta 2008 deluje pod okriljem OŠ Koper, kot dislocirana enota pa v Izoli od šolskega leta 2013/14. Strokovni delavci Centra v Izoli na letni ravni nudijo svetovanje, diagnostiko in terapijo okrog 50 otrokom in njihovim družinam , samo lani 67 otrokom, prostor brezplačno nudi občina Izola, prav tako financira program.

Ker pa je ta dejavnost v minulih letih potekala v prostorih, ki za to dejavnost niso bili najustreznejši, je Lions club Izola – Isola , ponudil pomoč. Z občino Izola smo 22.decembra 2017 podpisali »Pismo o nameri za zagotovitev ustreznih prostorov za dejavnost Svetovalnega centra v Izoli«, s čimer se je občina obvezala, da bo dejavnosti Centra zagotovila ustreznejše prostore, Lions club Izola-Isola pa jih bo uredil in opremil.

Sredstva za izpolnitev obljube smo pridobili z organizacijo humanitarno -povezovalnega dogodka »Objem je darilo, objem je zdravilo« , januarja v Avditoriju, ko je predavanje zdravnice Sanele Banovič povsem napolnilo dvorano, a tudi od sponzorjev, skupaj 6500 eurov.

S tem denarjem in še dodatnimi 3500 euri, ki jih je vložila v novi prostor tudi OŠ Koper, je pod tehničnim vodstvom šole s podizvajalci, v treh mesecih potekala ureditev prostora, ki zajema: zvočno izolirano pregradno steno, ki deli prostor na čakalnico in pisarno, ureditev wc-ja, beljenje prostorov, laminati, IR paneli za ogrevanje, luči, diagnostični testi, IKT oprema, vse pohištvo.

 

Načrt prenove je pro bono izdelal arhitekt in scenograf Dušan Milavec, dela je vodil tehnični vodja OŠ Koper, Mitja Kušar, likovna oprema prostorov ( 7 grafik) je donacija Kulturnega kluba FOLART iz Izole ( grafike akad. Slikarke Fulvije Grbac in študentke likovne pedagogike Nane Posega)

V novih prostorih bo Svetovalni center za otroke mladostnike in starše začel delovati v kratkem.

NOVE PROSTORE SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE V IZOLI UREDIL IN OPREMIL LIONS CLUB IZOLA-ISOLA