Projekt poteka po vsej Sloveniji od leta 2012, lani so v njem sodelovale že 103 trgovine, zbrali preko 850 ton donirane hrane.

Poln kombi hrane, zlasti smo veseli sadja in zelenjave, je predstavnica Območne enote Rdečega Križa Izola, Branka Požar, skupaj s predsednico Lions cluba Izola- Isola, prvič prevzela v trgovini Hofer v Izoli, v nedeljo, 1. Marca. Seveda takoj potem, ko je trgovina zaprla vrata. Odslej bo Rdeči križ donirano hrano prevzemal vsak dan in jo kot vso ostalo donirano hrano, ko jo podarja Spar, razdelil tako uporabnikom Rdečega križa kot tudi drugim, pomoči potrebnim na sedežu RK Izola vsak dan od 8.30 do 9.30 dopoldne.

Posebej Rdeči križ vabi vse, ki hrano potrebujete, četudi niste uporabniki Rdečega križa.

Projekt Donirana hrana je največji projekt članov Zveze Lions klubov Slovenije, začel se je leta 2012 . Lionsi, največja prostovoljna humanitarna organizacija na svetu, smo v Sloveniji prisotni že 30 let in se pri izpolnjevanju našega osnovnega poslanstva »POMAGAMO«, srečujemo z mnogimi stiskami ljudi. Število ljudi, ki potrebujejo pomoč v obliki hrane se žal ne zmanjšuje. V trgovinah se dnevno veliko hrane zavrže, a je ta hrana povsem neoporečna in primerna za zaužitje. Projekt se je sprva imenoval Viški hrane, kasneje smo ga preimenovali v projekt Donirana hrana.

Namen projekta je jasen : zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno predati tistim, ki jo potrebujejo. Ima pa tudi druge pozitivne učinke : zmanjšuje se količina zavržene hrane, povezuje prostovoljce in različne humanitarne organizacije, omogoča dodatne zaposlitve delavcev preko sistema javnih del, koristi donatorjem pri njihovih marketinških aktivnostih, ozavešča lokalne skupnosti in jih aktivira, pozitivno vpliva na odnos do hrane.

Projekt poteka tako, da prostovoljci, člani Lions klubov, Območnih združenj Rdečega križa Slovenije, Karitas, zaposleni v javnih zavodih ter prostovoljci drugih društev vsak dan v trgovinah, ko le – te zaprejo vrata, prevzamejo hrano, ki je pripravljena za ta namen. Prevzeto hrano razdelijo upravičencem, delno isti dan, delno naslednje dopoldne.

Tako je tudi v Izoli, prostovoljec Vehid je bil prvi, ki je iz trgovine Hofer v nedeljo, 1. Marca odpeljal poln kombi hrane.

V letu 2019 so bilo v projekt Donirana hrana vključene 103 trgovine po vsej Sloveniji. Količina zbrane in razdeljene hrane se dnevno povečuje. V letu 2018 smo razdelili več kot 380 ton, v letu 2019 pa več kot 800 ton donirane hrane. Z Lionsi sodelujejo trgovine Mercator, Spar, Tuš, Lidl, Hofer, E. Leclerc. Našteti so po zaporedju kakor so pristopali h projektu.

Projekt že dolgo prerašča okvire prostovoljstva in nujno potrebuje sistemsko rešitev, ki bo zagotovila nadaljnji obstoj in razvoj projekta. Junija 2017 je dobila donirana hrana svoje mesto v Zakonu o kmetijstvu-1 (ZKme-1).

V Izoli smo preko Lionsov doslej za Rdeči križ pridobili že 2 hladilnika, prvi je bil donacija gostilne Doro, drugega je doniral Spar, to je bil eden prvih desetih hladilnikov, ki jih je Spar začel donirati leta 2018. V prvem polletju tega leta bo ponovno objavljen razpis Direktorata za hrano in ribištvo, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nanj se bo treba prijaviti za še kak hladilnik, saj je hrane veliko. Direktorat je bil ustanovljen leta 2019 , z njim Lionsi in v našem imenu Lions pooblaščenec projekta za vso Slovenijo, Zdenko Podlesnik, snujemo sistemsko prihodnost projekta.

Lions club Izola- Isola se zahvaljuje vsem, ki pomagate pri izvajanju projekta Donirana hrana, posebej Rdečemu Križu Izola, ki je naš partner v tej zgodbi že od samega začetka. Hofer Izola, dobrodošel v lepi zgodbi povezanosti.

HOFER v Izoli pristopil k Lions projektu Donirana Hrana
Tagged on: