Nove prostore svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Izoli uredil in opremil Lions club Izola- isola

Ko se obljube uresničijo, ko se ljudje povežejo, takrat je praznik. In v Izoli je v ponedeljek, 18.junija res bil lep dan. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše ima v Izoli nove prostore. Člani Lions club Izola-Isola smo srečni in ponosni, da smo lahko uredili in opremili prostor, ki smo ga s krajšo slovesnostjo predali namenu.

Odprtja so se udeležili predstavniki občine Izola, OŠ Koper in Svetovalnega centra, ravnateljice OŠ Livade, OŠ Vojka Šmuc in OŠ Dante Alighieri iz Izole, seveda tudi člani kluba.

Na slovesnosti smo povzeli zgodovino nastajanja te zgodbe, ki je na nek način kot Objem – osrednji motiv praznovanja 100 letnice lionizma v Sloveniji, povezala nekaj institucij, z roko v roki smo lahko v nekaj mesecih odprli prostore.

»Koprska ulica 22 v Izoli je zdaj novi naslov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Center že od leta 2008 deluje pod okriljem OŠ Koper, v Sloveniji pa so takšni centri še v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. V Izoli Center deluje kot dislocirana enota že od šolskega leta 2013/14. Strokovni delavci v Izoli na letni ravni nudijo svetovanje, diagnostiko in terapijo okrog 50 otrokom in njihovim družinam, samo lani 67 otrokom, prostor brezplačno nudi občina Izola, prav tako financira program. Ta dejavnost je v minulih letih potekala v prostorih ob OŠ Livade, kjer sicer delujejo taborniki, prostori za to dejavnost res niso bili najustreznejši. Zato je Lions club Izola – Isola, ponudil pomoč. Z občino Izola smo 22.decembra 2017 podpisali »Pismo o nameri za zagotovitev ustreznih prostorov za dejavnost Svetovanega centra v Izoli«, s tem se je občina obvezala, da bo dejavnosti Centra pod enakimi pogoji kot doslej zagotovila ustreznejše prostore, Lions club Izola-Isola pa jih bo uredil in opremil.

Sredstva za izpolnitev obljube smo pridobili z organizacijo humanitarno -povezovalnega dogodka »Objem je darilo, objem je zdravilo«, januarja v Avditoriju, ko je predavanje zdravnice Sanele Banovič povsem napolnilo dvorano, a tudi od sponzorjev, skupaj 6.500 eurov. Dodatnih 3.500 eurov je vložila v novi prostor tudi OŠ Koper. Ta je pod tehničnim vodstvom Mitje Kušarja, s podizvajalci, v treh mesecih uredila prostore.

22 m2 velik prostor je zdaj razdeljen na dva prostora z novo zvočno izolirano pregradno steno, ki deli prostor na čakalnico in pisarno, urejen je wc, prostora sta živahnih barv, v pisarni je na tleh laminat, na stropu so nove luči in IR paneli za ogrevanje,IKT oprema, novo in po meri je narejeno vse pohištvo, v čakalnici so prijazni in lepi fotelji.
Načrt prenove je pro bono izdelal arhitekt in scenograf Dušan Milavec, likovna oprema prostorov ( 7 grafik) je donacija Kulturnega kluba FOLART iz Izole (grafike akad. Slikarke Fulvije Grbac in študentke likovne pedagogike Nane Posega)

Lions club Izola-Isola še do konca junija v tem lionističnem letu vodi predsednik Miran Hrovatin, ki je ob odprtju prostorov poudaril pomen humanitarne dejavnosti našega kluba vse od ustanovitve leta 2012 in povezanost vseh članov kluba pri vseh projektih. Misel, da samo skupaj zmoremo več, je tudi pri tem projektu spet enkrat dobila krila in povezala člane, sam pa je za spodbudo hvaležen tudi soprogi Vesni. Centru je na novi lokaciji zaželel dobro delo.

Prisotne je v imenu Občine Izola nagovoril novi podžupan Aleksej Skok, ki je pohvalil dejavnost Lions cluba Izola- Isola pri tem in mnogih drugih projektih v mestu. Doroteja Kralj, predstojnica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše je bila še posebej vesela. Zahvalila se je klubu in obljubila začetek dejavnosti uveljavljene psihologije Nerine Bonassin Battelli v novih prostorih, kar se le da hitro, saj si uporabniki zaslužijo prostor, v katerem se bodo v lepem okolju počutili varne, njihove intimne stiske pa bodo strokovno obravnavane v veliko lepšem in bolj prijaznem okolju.

Zahvala kluba gre vsem zgoraj naštetim, posebej pa odhajajočemu podžupanu in novemu poslancu Državnega zbora, Gregorju Periču, ki si je projekt vzel k srcu in se zanj  osebno zavzel.

S tem, ko smo prerezali trak na vratih Koprske ulice 22, smo člani in članice Lions cluba Izola-Isola tudi simbolično zaključili in po dogodku tudi nazdravili zelo uspešnemu lionističnemu letu 2017/18, ki ga je zaznamovalo nekaj izjemnih humanitarnih dogodkov : tradicionalni decembrski Božiček za otroke iz Izole v reji, povezovalno humanitarni dogodek »Objem je darilo, objem je zdravilo«, gledališki koncert »Slovenska popevka« na Svetovni dan Downovega sindroma, tradicionalni Plakat miru v sodelovanju z vsemi osnovnimi šolami iz Izole, ki je tokrat v nacionalni finale sprejel kar 3 osnovnošolke iz Izole in še nekaj manjših dogodkov.

Ja, res je.

Samo skupaj zmoremo več.

Povezani od besed k dejanjem