Lions klub Izola-Isola v sodelovanju z Janom Plestenjakom obeležil 70. obletnico Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Lions klub Izola-Isola je s podporo Jana Plestenjaka na dogodku Jan za Strunjan obeležil jubilej Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan. Bil je darilo šoli, kjer se izobražujejo otroci s posebnimi potrebami, obenem pa tudi gesta, ki poudarja pomen destigmatizacije in inkluzije ter opozarja na težave, s katerimi se sooča šola.

Za otroke, ki se šolajo v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan (CUEV Strunjan) je bil 21. november 2023 poseben dan. Presenečenje zanje je na pobudo Lions kluba Izola-Isola pripravil Jan Plestenjak, ki jih je razveselil s svojim nastopom, skupaj z ravnateljico Natašo Brljavac pa sta razrezala tudi rojstnodnevno torto.

Po dogodku nam je povedal:

»To je moj poklon učiteljem in ostalim strokovnjakom, ki izvajajo individualno obravnavo mladih, kjer ima vsak svoje posebnosti. Rad bi poudaril, da so to krasni mladi ljudje in da je vsak predsodek odveč. Prevečkrat pozabimo, da so med nami in da potrebujejo pozornost. Čestitam šoli ob rojstnem dnevu!«

S prisotnostjo je za šolarje ustvaril nepozaben dopoldan, ki je dodatno obogatil praznovanje 70. obletnice, ki jo bo sicer šola slovesno obeležila 14. decembra v Avditoriju Portorož.

Igor Bordon, vodja projekta v izolskem Lions klubu, je izrazil veselje, da so s pomočjo Jana Plestenjaka pripravili prijetno presenečenje za otroke CUEV Strunjan. Meni, da je okrogla obletnica šole priložnost za zavedanje njihovega poslanstva in za razbijanje predsodkov o osebah s posebnimi potrebami.

Šola s poslanstvom-šola za življenje

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem v Strunjanu in dislocirano enoto v Divači. Izvaja vzgojno-izobraževalne programe oz. strokovne dejavnosti, kot so osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, posebni programi vzgoje in izobraževanja, podaljšano bivanje ter mobilno specialno pedagoško službo, ki pokriva 13 obalnih in eno kraško osnovno šolo, obravnava pa tudi otroke v vrtcu in srednji šoli. V tovrstni specialno rehabilitacijski obravnavi je letno okrog 180 otrok, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih učenja.

Šola je inovativna, vključuje sodobno učno tehnologijo, ter ponuja celostno obravnavo različnih strokovnjakov, kot so specialni pedagogi, fizioterapevti, psihologi, delovni terapevti in drugi.

Njihov najpomembnejši cilj in poslanstvo je biti šola za življenje. Stremijo namreč k temu, da otroke in mlade čim bolj usposobijo, da se bodo aktivno in samostojno vključevali v organizirano delo v Centru ter v okolje, v katerem živijo.

Foto: Branko Furlanič

Zgodovina šole in njene današnje težave

Ustanovljena leta 1953 v Portorožu kot pomožna šola takratne Gluhonemnice, se je šola razvijala na različnih lokacijah. Ob selitvi v Strunjan leta 1962 je bila sprva v prostorih frančiškanskega samostana, nato leta 1976 najde mesto v objektu, v katerem je še danes.

Število učencev se vsako leto povečuje, trenutno je šolarjev več kot 100, sorazmerno s tem pa raste tudi prostorska stiska, ki jo le delno rešujejo s plačljivim najemom prostorov župnije Strunjan.

Z občino Piran dogovarjajo o gradnji prizidka in želijo si, da bi k projektu čim prej uradno pristopile tudi ostale tri občine. Z rešitvijo prostorske stiske bodo veliko lažje sledili svoji dolgoročni viziji postati moderen terapevtski center za vse učence s posebnimi potrebami, tudi gibalno ovirane, ki se sedaj dnevno vozijo v oddaljene šole.

Jan za Strunjan

Dodaj odgovor