S pomočjo ob katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Bosno, Hrvaško in Srbijo smo se Lionsi odzvali na različne načine, tako z zbiranjem materialnih dobrin pomoči potrebnim, kot tudi z organizacijsko pomočjo klubom v sosednjim državam. Ob pomoči članov kabineta smo o stanju v naši soseščini takoj obvestili LCI in tako iz LCIF “Emergency grant” pridobili odobritev takojšnje denarne pomoči prizadetima državama.

Hitra pomoč prizadetim ob majskih poplavah

LCIF “Emergency grant” je namreč del mednarodnega programa, ki v okviru organizacije Lions Clubs International skrbi za hitro denarno pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Ob dodatni utemeljitvi obsega katastrofe in nevarnosti, ki pretijo na prizadetih območjih je LCIF poleg začetnih 10.000 USD vsaki od prizadetih držav odobril še dodatnih 50.000 USD.

Ob velikih majskih poplavah v treh državah Balkana, smo se v vodstvu zveze nemudoma dogovorili, na konvenciji v Mariboru pa delegate na zboru članov tudi obvestili, da bo skupna pomoč slovenskih klubov racionalna.

Tako smo z denarjem, ki ga hvalevredno nakazujejo klubi v distriktno blagajno, takoj kupili v imenu vsakega slovenskega člana po en par zaščitnih škornjev za urgentno pomoč Srbiji (nabava in transport teh 1400 škornjev je bil uresničen že dober teden dni po poplavah). To akcijo je z srbskimi lioni koordiniral lion Slavko Stošicki.

V imenu vsakega slovenskega kluba smo poslali na Hrvaško po en rabljen razvlažilec. Zdaj je čiščenje prostorov po poplavah zaključeno in se lahko pod nadzorom hrvaških lionov prične razdeljevanje teh aparatov po slavonskih domovih. Nadzor nad to donacijo in vezo z hrvaškim distriktom ima lionka Lorena Hus.

Zahvale ob skrbi in pomoči, ki so jo slovenski Lioni izkazali v preteklih dneh prihajajo iz vseh strani, naše delovanje pa se tudi v prihodnjih dneh nadaljuje z različnimi akcijami širom Slovenije. Ena takih je bila tudi vsakoletna akcija “Tečem da pomagam”, ki je svoj vrhunec dosegla med 23. in 25. majem na številnih prizoriščih širom Slovenije.

Priprava pošiljke skupne pomoči bosanskohercegovskim poplavljencem je še v teku

Vsak slovenski član lahko sodeluje pri tem načrtu tudi individualno, saj bomo zbrali in odpeljali v BiH opremo za 1400 postelj (posteljnina, odeje, vzglavniki). Pobude iz klubov, da bi aktivirali donatorje v blagu (npr.hoteli, izdelovalci posteljnine) so zelo dobrodošle. Vsa sredstva, ki jih klubi za namen »pomoč poplavljencem« nakazujejo na distrikt, bodo porabljena izključno samo za te tri projekte. Poleg donacij opreme za postelje v materialu, bomo morda lahko dokupili še nekaj otroških jogijev. Kot ste že bili podrobneje obveščeni od koordinatorja te naloge lionaMilana Kapetana, je zbirno skladišče v Celju.

Hvala za vašo podporo in pomoč!

vir http://lions-d129.si/hitra-pomoc-prizadetim-ob-majskih-poplavah

Hitra pomoč prizadetim ob majskih poplavah